Новини

Чи зобов’язаний ФОП включати до витрат амортизаційні відрахування?

20.11.2017 / 18:20

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем (далі — ФОП) від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, встановлено ст. 177 Податкового кодексу від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Об’єктом оподаткування у таких ФОП є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП (п.177.2 ст. 177 ПКУ).

ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів (п.п.177.4.6 п.177.4 ст. 177 ПКУ).

Такі основні засоби подвійного призначення, як: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі – не підлягають амортизації.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (п.п.177.4.9 п.177.4 ст. 177 ПКУ). Дія п. 177.4 ст. 177 ПКУ поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Отже, ФОП на загальній системі оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р., має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. основних засобів та нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів, за наявності підтвердних на здійснення таких витрат документів (крім основних засобів подвійного призначення, визначених п.п.177.4.6 п.177.4 ст. 177 ПКУ).

(За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області)