Новини

Посилено контроль за операціями з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу

22.11.2017 / 10:10

Нацбанк України підвищив прозорість операцій з приймання готівки для подальшого її переказу та запровадив для небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків обов’язок відкрити в банку окремий рахунок/рахунки та забезпечити зарахування на нього готівки в гривнях, прийнятої ними для подальшого її переказу.

Відповідні норми містяться у постанові Правління Нацбанку України від 17.11.2017 р. № 116 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12.02.2013 р. № 42» (далі — постанова № 116).

Метою прийняття постанови № 116 є посилення контролю за операціями небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.

Її прийняття дасть змогу забезпечити прозорість таких операцій та уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах.

Положення цього документа узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/2366 у частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках у банках.

Водночас для забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій, що здійснюються комерційними агентами банків в Україні, з приймання коштів для подальшого їх переказу за призначенням, як цього вимагають норми постанови № 116, Нацбанк України вніс відповідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Про це йдеться у постанові Правління Нацбанку України від 17.11.2017 р. № 117 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі — постанова № 117).

Реалізація норм постанови № 117 дасть користувачам змогу отримувати достовірну інформацію щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з приймання коштів небанківськими фінансовими установами або комерційними агентами банків для подальшого їх переказу за призначенням з метою прийняття економічних рішень.

Постанови № 116 та № 117 набирають чинності з 22 листопада 2017 р.