Новини

Безхазяйне майно: як реалізується?

22.11.2017 / 12:00

Реалізація безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, здійснюється відповідно до вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабміну від 25.08.98 р. № 1340 (далі — Порядок № 1340), та Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 570 (далі — Порядок № 570).

Передача майна, для подальшого розпорядження ним, відбувається на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі. Складання акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та попередня оцінка такого майна проводяться комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників фіскального органу з обов’язковим залученням працівника, на якого покладено обов’язки по роботі з безхазяйним майном, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акта, та суб’єкта господарювання, якому безхазяйне майно передається на зберігання.

Попередня оцінка безхазяйного майна проводиться комісією відповідно до вимог Порядку № 1340. При виникненні розбіжностей в оцінці між представниками комісії, а також у випадках, передбачених законодавством, оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання, представник якого включається до складу комісії (за згодою).

Безхазяйне майно, яке підлягає реалізації, передається суб'єкту господарювання, включеному до єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна, сформованого відповідно до Порядку № 1340, та на підставі угоди.

Якщо вартість безхазяйного майна, що передається на реалізацію, становить тисячу гривень і більше, державними податковими інспекціями надсилається територіальним органам доходів і зборів, а ними — до фіскальної служби повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію, за формою згідно з додатком 6 до Порядку № 570 для розгляду та оприлюднення на офіційній сторінці ДФС в мережі Інтернет.

Кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації перераховуються до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки у строк, що становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

(За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області)