Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (24.11.2017 р.)

24.11.2017 / 14:00

З 24.11.2017 р. набрало чинності рішення НКЦПФР від 26.09.2017 р. № 713, яким затверджено Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених власним рішенням від 23.07.2013 р. № 1281.

Змінами, зокрема, передбачено, що фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою. Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Зазначено також, що інформація щодо структури власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

У новій редакції викладено такі документи:

Заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство);

Заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

Анкету щодо ділової репутації юридичної особи — власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення);

Анкету щодо ділової репутації фізичної особи — власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю;

Анкету щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради заявника (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера заявника (або особи, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку у заявника), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи);

Інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника;

Заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

З 24.11.2017 р. набрало чинності рішення НКЦПФР від 28.09.2017 р. № 718, яким внесено зміни до:

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених власним рішенням від 21.05.2013 р. № 862;

Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених власним рішенням від 16.04.2013 р. № 597.

Змінами, зокрема, передбачено, що відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами/Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цими Ліцензійними умовами/Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи ліцензіата.