Новини

Дані про кредити підприємств-позичальників та ставки за ними публікуватимуться на веб-сайті НБУ

27.11.2017 / 11:00

У відповідь на значний попит з боку експертів та учасників ринку Нацбанк розпочинає щомісячне оприлюднення статистичних даних щодо кредитів, наданих банками великим, малим та середнім підприємствам (далі — МСП), та процентних ставок за такими кредитами. Перші дані – за жовтень 2017 р. – опубліковано в підрозділі «Грошово-кредитна та фінансова статистика» розділу «Статистика» офіційного Інтернет-представництва НБУ (файли Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Процентні ставки за кредитами та депозитами).

Зокрема, ці файли містять нові дані про:

кредити, надані великим, середнім, малим та мікропідприємствам – юридичним особам, за видами валют (національна/іноземна валюта);

кредити, надані великим, середнім, малим та мікро- підприємствам – юридичним особам, за строками погашення (до 1 року/від 1 до 5 років/більше 5 років);

процентні ставки за новими кредитами, наданими великим, середнім, малим та мікро- підприємствам – юридичним особам, за видами валют (національна/іноземна валюта);

кредити, надані фізичним особам — підприємцям, в залежності від розміру підприємництва за видами валют (національна/іноземна валюта);

кредити, надані фізичним особам — підприємцям залежно від розміру підприємництва за строками погашення (до 1 року/від 1 до 5 років/більше 5 років);

процентні ставки за новими кредитами, наданими фізичним особам-підприємцям, в залежності від розміру підприємництва за видами валют (національна/іноземна валюта).

Джерелом інформації про кредити та ставки за ними у розрізі розмірів підприємств є щомісячна статистична звітність банків. Збирання такої інформації від банків було започатковано в червні цього року після низки обговорень Нацбанку з компаніями, які спеціалізуються на зборі та аналізі даних про діяльність МСП, окремими банками та Державною службою статистики України протягом 2016 —2017 рр. Тестування якості отриманої інформації здійснювалось протягом чотирьох місяців, і на сьогодні якість інформації є достатньою для її публікації на регулярній основі. В подальшому методологія збирання статистичних даних про МСП буде удосконалюватися з урахуванням українських особливостей організації господарської діяльності.

Публікація даних про кредитування великих підприємств та МСП надасть можливість експертам та іншим користувачам цієї інформації більш детально аналізувати стан та структурні зміни в економіці.

До кінця 2018 р. Нацбанк також розпочне поширення інформації щодо кредитів МСП та великим підприємствам на веб-сайті НБУ у формі відкритих даних (API). Інформація буде класифікована за значною кількістю критеріїв та буде зручною для автоматизованої обробки.