Новини

Як справлятиметься плата за митні формальності поза місцем розташування митниці та в неробочий час

27.11.2017 / 13:00

У Мін’юсті України 14.11.2017 р. за № 1385/31253 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них.

Зокрема, передбачено, що Порядок регулює питання прийняття органами доходів і зборів рішень на підставі письмового звернення декларанта або уповноваженої ним особи (далі — особа) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, а також нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них (далі — плата).

Плата справляється:

за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа, що подається на паперовому носії, або за електронною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом;

за уніфікованою митною квитанцією — у разі виконання митних формальностей, які не передбачають подання митної декларації, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час виконання митних формальностей органами доходів і зборів.

Нарахування плати здійснюється за розмірами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р.

Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів здійснюються таким чином:

у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або які працюють за затвердженими керівниками органів доходів і зборів та передбаченими правилами внутрішнього службового розпорядку графіками змінності, — за розміром плати за виконання митних формальностей за роботу у робочий, надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей;

у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, режим роботи яких визначений як цілодобовий, — за розміром плати за виконання митних формальностей у робочий час.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міндоходів України від 16.12.2013 р. № 804 

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 23.10.2017 р. № 862)