Новини

Що чекає порушників податкового законодавства

29.11.2017 / 09:00

Мінфін спільно з експертами інтерактивної податкової платформи TaxLink розробили законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства».

У чому суть?

Метою законопроекту є реформування та осучаснення відповідальності за податкові правопорушення. Першочергово документом пропонуються більш ефективні механізми врегулювання таких спорів для платників податків у випадках, коли порушення податкового законодавства сталося не з їхньої вини.

Що пропонується?

Серед іншого, законопроектом поруч із формальними складами правопорушень пропонується введення принципу винної відповідальності платників податку, властивого всім галузям української системи права, на противагу існуючій відповідальності платника без вини. Вказаний законопроект було запропоновано реалізувати через призму концепції «розумної обачності».

Зокрема, платник податків буде вважатись винним у вчинені податкового правопорушення, якщо буде встановлено, що він мав можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких Податковим кодексом передбачена відповідальність, однак не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання. У зв’язку з цим при розгляді матеріалів перевірки контролюючим органом можуть додатково досліджуватися також документи платника податків, що свідчать про його належну обачність.

Окрім того, передбачено застосування системи пом'якшуючих обставин та обставин, що звільняють від відповідальності, що дасть змогу не притягувати платників податків до відповідальності за порушення, наприклад, спричинені збоями електронних систем прийняття звітності.

Законопроектом поруч із детальним механізмом відшкодування державою шкоди за неправомірні рішення контролюючих органів також запропоновано спрощену процедуру такого відшкодування. Так, якщо особа, чиї права порушено, має певні труднощі у доведенні розміру фактично завданих збитків, вона може отримати фіксований розмір відшкодування.

Змінюється також правова природа пені: з заходу відповідальності на засіб компенсації втрати вартості грошей у часі.

Серед іншого, законопроектом також суттєво розширено вимоги до змісту податкового повідомлення-рішення. Обов'язковою складовою такого рішення має бути детальний виклад фактичних обставин справи, підтверджених належним чином, та належне обґрунтування контролюючим органом своїх мотивів застосування санкцій до платника податків.

Що далі?

Наразі при Мінфіні створено відповідну робочу групу як консультативно-дорадчий орган, що опрацьовуватиме законопроект з урахуванням міжнародного досвіду. Напрацювання за результатами засідань робочої групи, пропозиції щодо можливого удосконалення законопроекту та зауваження до документа, будуть ураховані при підготовці остаточного тексту законопроекту.