Новини

На які виплати вплине грудневе збільшення прожиткового мінімуму

30.11.2017 / 11:30
На які виплати вплине грудневе збільшення прожиткового мінімуму

З 01.12.2017 р. прожитковий мінімум на одну особу збільшиться і становитиме 1 700 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

для дітей віком до шести років — 1 492 грн;

дітей віком від шести до 18 років — 1 860 грн;

працездатних осіб — 1 762 грн;

осіб, які втратили працездатність — 1 373 грн.

На які основні показники вплине таке підвищення та як зростуть суми соціальних допомог?

Індексація зарплати

Індексації підлягає зарплата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Отже, з 01.12.2017 р. індексації підлягає зарплата працівників у розмірі 1 762 грн.

ЄСВ

Максимальна величина доходу для нарахування єдиного внеску залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

До 01.01.2018 р. максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, у межах якої нараховується єдиний внесок, дорівнюватиме 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Отже, з 01.12.2017 р. до 01.01.2018 р. роботодавці на зарплату працівників та ФОП за себе будуть нараховувати єдиний внесок у межах максимальної величини доходу у розмірі 44 050 грн (1762 х 25).

Максимальний розмір єдиного внеску (22 % від максимальної суми доходу) становитиме 9 691 грн (44 050 х 22 %).

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів у грудні 2017 р. становитиме:

для дітей у віці до шести років не менше 746 грн (1 492 грн х 50 %);

для дітей у віці від шести до 18 років — 930 грн (1 860 грн х 50 %).

Виплати по безробіттю

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, максимальний розмір допомоги по безробіттю в грудні 2017 р. — 7 048 грн (1 762 х 4).

Декретні

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 % середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою, ніж 25 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Отже, з 01.12.2017 р. така допомога не може бути меншою, ніж 440,5 грн (1 762 х 25 %).

Допомога одиноким матерям

Цю допомогу надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. 

Отже, з 01.12.2017 р. для дітей до шести років максимальний розмір допомоги становитиме 1 492 грн, від шести до 18 років — 1 860 грн, від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі) — 1 762 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Така допомога також тим дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до шести років становить 746   грн (1 492 грн х 50 %), від шести до 18 років  0151 — 930 грн (1 860 х 50 %).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з жовтня 2017 р. отримують допомогу у розмірі 1 373 грн (було 949 грн).

Державна соціальна допомога з жовтня 2017 р. для інвалідів I, II і III груп, матерям-героїням становить 1 452 грн (було 1 312 грн).

Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релігійних організаціях, становить 1 373 грн.

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда I чи II групи (психічні розлади)

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший за мінімальну заробітну плату.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 01.12.2017 р. максимальний розмір цієї допомоги становить 1 700 грн.