Новини

Продавець неправильно зазначив обов’язкові реквізити ПН: що робити покупцеві

01.12.2017 / 11:00

Підставою для формування податкового кредиту є податкова накладна, складена з дотриманням норм ПКУ та зареєстрована в ЄРПН, зокрема така податкова накладна має бути складена на дату виникнення податкових зобов’язань. Податкова накладна, складена на іншу дату, ніж дата виникнення податкових зобов’язань, є такою, що складена з порушенням норм ПКУ, а тому не може бути підставою для формування податкового кредиту.

Водночас п. 201.10 ст. 201 ПКУ передбачено, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

(Лист ДФС України від 27.11.2017 р. № 2726/М/99-99-15-03-02-14/ІПК)