Новини

Як обліковувати штрафи держпідприємству

04.12.2017 / 15:50

Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Мінфіном України (ст. 56 Бюджетного кодексу).

Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.12.2010 р. № 1629 (далі — Стандарт 124), обмінна операція — це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань; необмінна операція — це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов.

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору визначається Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — План рахунків), призначення і порядок ведення яких встановлено Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну України від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

Для відображення інформації про суми визнаних витрат за необмінними операціями призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями» Плану рахунків.

Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду включаються до складу доходів звітного періоду за датою фактичного їх надходження (п. 3.9 розділу II Стандарту 124).

Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, обліковуються на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» Плану рахунків (Порядок застосування Плану рахунків).

(Лист Мінфіну України від 17.11.2017 р. № 35220-06-5/31577)