Новини

Зміни до Податкового кодексу

08.12.2017 / 11:50
Зміни до Податкового кодексу

Верховною Радою України 07.12.2017 р. прийнято законопроект від 14.11.2017 р. № 6776-д, яким передбачається низка змін до Податкового кодексу, зокрема:

Система моніторингу

Передбачено виключення п. 74.2 ст.74 цього Кодексу, згідно з яким в ЄРПН забезпечено проведення постійного моніторингу ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації, та передбачено визначення таких критеріїв центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, – Мінфіном України. Водночас п. 201.16 ст. 201 Кодексу викладено в редакції, згідно з якою реєстрацію ПН/РК у ЄРПН може бути зупинено у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом має визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу та забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

Терміни реєстрації

Пункт 201.10 ст. 201 Податкового кодексу доповнено абзацом 17 , яким для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН на отримувача — платника ПДВ, у яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, встановлено граничний строк реєстрації в ЄРПН — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем);

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються 02.01.2018 р., крім:

- ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та документи;

- ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації і станом на 01.12.2017 р. не розпочато процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено з 01.12.2017 р. до набрання чинності цим Законом та щодо яких платником податку подано пояснення та копії документів, реєструються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Якщо протягом п’яти робочих днів платнику податку не прийнято та/або не надіслано рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

Згідно з Прикінцевими та Перехідними положеннями набрання чинності цим Законом передбачено з 01.01.2018 р. (крім п. 3 розділу першого цього Закону, який набирає чинності с 01.01. 2025 р.).

Акцизний податок

З підакцизних товарів виключається «квас», який на сьогодні належить до категорії інших заброджених напоїв і оподатковується акцизним податком. Визначається, що квас «живого» бродіння — напій зі вмістом спирту етилового не більше 1,2 % об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння квасного сусла, що належить до товарних позицій 2202 та 2206 згідно з УКТ ЗЕД.

Встановлюється, що частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет розраховується за такою формулою:

де Част. — частка загальної суми податкових зобов’язань у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет;

Цінасер.зваж. — середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет;

подат.зобов. — загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети.

Передбачається звільнити від оподаткування акцизним податком операції з передачі в межах одного підприємства підакцизної сировини для виробництва непідакцизного бензолу.

Встановлюється, що суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом не п’яти, а 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації.

Рентна плата

Передбачається невключення до об’єкта оподаткування рентною платою обсягу газу (метану) дегазації вугільних родовищ.

Крім того, планується встановити окрему ставку рентної плати у розмірі 6 % за видобування природного газу для нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів (крім природнього газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність).

А з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів (крім природнього газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) ставку планується встановити у розмірі 12 %.

Планується встановити окрему ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 % від вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справлятиметься із застосуванням ставки у розмірі 1,25 % від вартості товарної продукції гірничого підприємства.

З 01.01.2019 р. передбачено зменшення ставки рентної плати з 45 % до 29 % конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів та з 21 % до 14 % з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів (п. 252.20 ст. 252 рядки 18 та 19 ПКУ).  

Податок на нерухомість

Уточнено: у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пп. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Також пп. 266.10.3 доповнено п. 266.10 Кодексу: податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 цього Кодексу.

Орендна плата за землю

Ставки орендної плати за землю буде встановлено на рівні, не меншому ніж встановлені пп. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

Також передбачається, що орендна плата встановлюється у договорі оренди, але розмір річної суми платежу не може бути менше розміру земельного податку:

для земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, у розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, у розмірі не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Плата за землю для фізичних осіб

Скасовуєтьсяобмеження застосування пільги до однієї ділянки зі сплати земельного податку  фізичним особам.

Нагадаємо: чинною редакцією Податкового кодексу встановлено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 Кодексу, поширюється лише на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше  2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га;

для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

Крім того, уточнено порядок сплати фізичними особами земельного податку у разі неотримання у встановлені строки повідомлення. Так, доповнено ст. 287 Податкового кодексу, якою визначено строк сплати плати за землю, новими пунктами 287.9 та 287.10 такого змісту:

у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове повідомлення-рішення у строки, встановлені цією статтею, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 цього Кодексу.

Плата за землю для юридичних осіб

Передбачається, що плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин,  справлятиметься у розмірі 25 % податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу.

Спрощена система оподаткування

Установлено: у разі анулювання реєстрації платника ПДВ платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 % (було 3 %) (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Крім того, при виплаті доходів на користь нерезидента — юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження із України, отриманим таким нерезидентом, платник єдиного податку здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом ІІІ Податкового кодексу.

Критерії визначення великого платника податків

У нових критеріях підвищено:

- обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові квартали з 1 млрд грн до суми, еквівалентної 50 млн євро;

- загальну суми податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету України, з 20 млн грн до суми, еквівалентної 1 млн євро, у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро.

Ті платники, які перебувають «на межі» визначення, що раніше призводило до постійної міграції між Офісом та обласними ГУ їх місця обліку, надалі обслуговуватимуться контролюючими органами за своїм місцезнаходженням.

 

Інформацію про інші зміни, внесені законопроектом до Податкового кодексу, поступово надаватимемо на сайті.

Слідкуйте за оновленнями.