Новини

За яких умов посада головного бухгалтера може бути у штатному розписі

08.12.2017 / 15:30
За яких умов посада головного бухгалтера може бути у штатному розписі

Кваліфікаційною характеристикою посади «Головний бухгалтер», яка міститься у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, головний бухгалтер, зокрема, здійснює керівництво працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки, знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Тобто посада «Головний бухгалтер» передбачає наявність підлеглих працівників.

Водночас відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, професійна назва роботи «Головний бухгалтер» за кодом Класифікатора (код 1231) належить до професійного угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів».

Отже, введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору тощо).

(Лист Мінсоцполітики від 13.11.2017 р. № 21929/0/2-17/13)