Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (21.12.2017 р.)

21.12.2017 / 15:00

З 21.12.2017 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 18.12.2017 р. № 133, якою затверджено зміни до:

Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої власною постановою від 12.11.2003 р. № 492, згідно з якою, зокрема, передбачено, що банк закриває поточні рахунки клієнтів, на кошти яких установлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», яке може здійснюватися банком без отримання на це згоди обтяжувача. Визначено також Порядок відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу);

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої власною постановою від 21.01.2004 р. № 22, відповідно до якої, зокрема, передбачено, що банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на кошти, розміщені на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.