Новини

Документи, які набрали чинності з 01.01.2018 р.

02.01.2018 / 09:00
Документи, які набрали чинності з 01.01.2018 р.

З 01.01.2018 р. набере чинності Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якими, зокрема, для цілей бухобліку визначено нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів: мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства.

Звітність за міжнародними стандартами мають складати: підприємства, що становлять суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Слід зауважити, що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухобліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Також встановлено нові підходи до розкриття фінансової інформації суб’єктами господарювання. Так, окремі категорії підприємств мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

З 01.01.2018 р. набере чинності наказ Мінфіну України від 15.11.2017 р. № 943, яким затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи», яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

З 01.01.2018 р. набере чинності Закон України від 20.12.2016 р. № 1793-VIII, якимвнесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

З 01.01.2018 р. набере чинності Закон України від 13.04.2017 р. № 2015-VIII, яким внесено зміни до ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з якими дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 479, якою внесено зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених власною постановою від 24.06.2016 р. № 461.

З 01.01.2018 р. набере чинності Закон України від 11.07.2017 р. № 2125-VIII, яким внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами.

З 01.01.2018 р. набере чинності Закон України від 11.07.2017 р. № 2124-VIII, яким внесено зміни до ст. 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Правління фонду соцстраху України від 13.07.2017 р. № 39, якою затверджено:

Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

типову форму Договору про відшкодування Фондом соціального страхування України санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704, якою, зокрема, встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Також установлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

З 01.01.2018 р. набере чинності наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793, яким затверджено:

Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

З 01.01.2018 р. набере чинності розпорядження НКРРФП від 26.09.2017 р. № 3840, яким затверджено Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами — юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.

Установлено, що фінансові компанії, фінансові установи — юридичні особи публічного права, довірчі товариства, а також юридичні особи — суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, надають звітність за грудень та IV квартал 2017 р., річну звітність за 2017 р. відповідно до вимог, які діяли на дату складання такої звітності.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Правління Нацбанку України від 04.12.2017 р. № 124, якою затверджено Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених власною постановою від 14.07.2006 р. № 267, згідно з якими, зокрема, передбачено, що банки надають на адресу вповноваженого державного органу інформацію, що містить банківську таємницю, у паперовому або електронному вигляді, якщо це визначено вимогою вповноваженого державного органу. У разі надання інформації в електронному вигляді обов'язковим реквізитом електронного документа банку є електронний підпис уповноваженої особи, прирівняний законом до власноручного підпису. Передавання інформації, що містить банківську таємницю, у електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв'язку згідно з вимогами нормативно-правових актів Нацбанку з питань інформаційної безпеки.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 838, якою, зокрема, передбачено встановити, що середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 % розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні).

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 р. № 883, якою внесено зміни до Правил дорожнього руху, затверджених власною постановою від 10.10.2001 р. № 1306, відповідно до яких, зокрема, передбачено, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год (раніше — 60 км/год).

З 01.01.2018 р. набере чинності рішення НКРЗІ від 17.10.2017 р. № 535, яким затверджено Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку.

З 01.01.2018 р. набере чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1018, якою затверджено на 2018 р.:

обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню;

перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню;

перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном);

перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р.;

перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Установлено, що:

не використані у 2017 р. суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1009 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік», дійсні до 01.03.2018 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

відповідно до ст. 16 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 % значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.