Новини

Нові вимоги видачі генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

28.12.2017 / 18:20

Нацбанком України затверджено нову редакцію Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам (НФУ) та національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Зазначеним документом Нацбанком пом’якшено умови видачі генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, зокрема:

мінімальний розмір власного капіталу НФУ для здійснення діяльності з обміну валют знижено вдвічі — до 10 млн грн за умови, що така установа здійснюватиме діяльність з використанням не більш ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 10 млн грн;

зменшено з трьох до року строк роботи НФУ в національній валюті для отримання генеральної ліцензії на здійснення відповідних операцій в іноземній валюті.

Водночас Положенням установлено більш жорсткі вимоги до фінансового стану, ділової репутації керівників та власників істотної участі в НФУ.

Нацбанком також передбачено видачу генеральної ліцензії шляхом внесення облікового запису до електронного реєстру та надано можливість небанківським фінансовим установам формувати витяг з цього реєстру за допомогою веб-сайту Нацбанку.

Для небанківських фінансових установ, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, установлюється перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Нацбанку від 21.12.2017 р. № 137 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку України» та набирають чинності з дня, що настає за днем її офіційного опублікування.