Новини

Придбання нерухомості: як оподатковується

05.01.2018 / 11:50

Суми ПДВ, сплачені у вартості товарів/послуг, основних фондів (у тому числі об’єктів житлової та комерційної нерухомості), що були придбані з ПДВ, включаються платником податку до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, та за умови дотримання інших правил формування податкового кредиту, встановлених Податковим кодексом України (далі — ПКУ). У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника податку, застосовуються норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Щодо порядку оподаткування податком на прибуток.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 зазначеного ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Операція з придбання підприємством основних засобів враховується у складі витрат починаючи з періоду нарахування амортизації таких основних засобів та впливає на фінансовий результат до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку та, відповідно, зменшує об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання або самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів та витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ).

Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Лист ДФС України від 15.12.2017 р. № 3000/6/99-99-15-03-02-15/ІПК