Новини

Прибуток за договором про спільну діяльність: як оподатковується

10.01.2018 / 11:10

Оператор спільної діяльності зобов’язаний складати окремий баланс, звіт про фінансові результати, а також форми, необхідні учасникам спільної діяльності без створення юридичної особи для складання власної фінансової звітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов’язаннях.

Для відображення операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять таку діяльність, використовують Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Мінфіну України від 30.12.2011 р. № 1873.

Таким чином, у разі отримання прибутку в межах договору про спільну діяльність, такий прибуток розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не передбачено договором. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору простого товариства у межах спільної діяльності, є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи — учасника простого товариства.

(Лист ДФС України від 02.01.2018 р. № 6/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)