Новини

Нові правила у видачі дозволів на спецводокористування

11.01.2018 / 12:00

Урядом внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спецводокористування.

Змінами, внесеними до постанови від 11.09.96 р. № 1100,  затверджено Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, яким визначено основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод водокористувачів.

Крім того, затверджено перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується.

Змінами, внесеними до постанови від 13.03.2002 р. № 321, встановлено, що дозволи на спецводокористування, видані до 03.06.2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів.

Відомості про видачу дозволу на спецводокористування з 01.01.2019 р. уносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Дозвіл на спецводокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, — Держводагентством (далі — дозвільні органи).

Також визначено дані, які повинні міститися у заяві для отримання  Дозволу, та документи, які повинні додаватися до такої заяви.

Змінами встановлено, що спецводокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до 25 років).

Нагадаємо, що наказом від 23.06.2017 р. № 234 затверджено форми дозволу на спецводокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1091)