Новини

Ліцензування та квоти на 2018 р.

15.01.2018 / 09:00

З 01.01.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 р.

Постановою також установлено, що:

не використані у 2017 р. суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у власній постанові від 28.12.2016 р. № 1009, дійсні до 01.03.2018 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

відповідно до ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 % значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1018)