Новини

Сертифікат EUR. 1: новий Порядок отримання

15.01.2018 / 17:00

У Мін’юсті України 26.12.2017 р. за № 1563/31431 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1.

Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією, Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі — Угоди).

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товар відповідає вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Видається сертифікат під час здійснення експорту товарів за місцем здійснення їх митного оформлення або після експорту товарів у випадках, установлених Угодами, за місцем здійснення митного оформлення або за місцем державної реєстрації експортера. Для отримання сертифіката подаються такі документи:

заява, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною Угодами, та/або її електронна копія;

електронна копія сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Угод бланк сертифіката;

декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1), та/або декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2), та/або довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, та/або їх електронні копії.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, разом із документами, зазначеними у пункті 3 розділу ІІІ Порядку.

Водночас визнано такими, що втратили чинність накази Мінфіну України: від 29.01.2013 р. № 40, від 29.05.2014 р. № 652, від 18.11.2014 р. № 1142.

Наказ набирає чинності з дня його опублікування.

(Наказ Мінфіну України від 20.11.2017 р. № 950)