Новини

Граничні терміни подання декларацій про майновий стан

16.01.2018 / 09:00

З початку року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами — платниками податків протягом 2017 р., під час якої окремі категорії фізичних осіб:

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі — Декларація) за 2017 р. та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Граничні терміни подання Декларації

Для ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання Декларації за 2017 р.— 09.02.2018 р.

Звертаємо увагу, що такі ФОП у річній Декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Для ФОП, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Увага! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Для громадян, які зобов’язані згідно з Податковим кодексом подати податкову декларацію, і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, — до 1 травня року, що настає за звітним.

Важливо! Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Для громадян, які мають право на податкову знижку — по 31.12.2018 р. (включно).

Для фізичних осіб платників податку — резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, — не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Аналогічне роз’яснення викладено у повідомленні ГУ ДФС у Дніпропетровській області.