Новини

Контрольовані операції: відповідальність за помилки у звіті

16.01.2018 / 15:30

Визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Тобто сума штрафів, пені, неустойок за порушення умов повернення кредиту підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

У разі допущення помилок у поданні звіту про контрольовані операції, зокрема невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, — у разі неподання звіту про контрольовані операції;

1 % суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 % суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена пп. 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов’язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), — тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення.

(Лист ДФС України від 09.01.2018 р. № 81/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)