Новини

Коли можна здійснювати платежі без ідентифікаційного номера

17.01.2018 / 13:00

У разі якщо платник податків відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних переконань, Податковим кодексом передбачено таке право та запроваджено альтернативну форму обліку таких платників податків.

Порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб визначено у Положенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.09.2017 р. № 822, зареєстрованим Мін’юстом України 25.10.2017 р. за № 1306/31174.

Таким чином, фізичні особи — платники податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, зроблену до набуття чинності Кодексу, та які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повинні звернутися до контролюючого органу для взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру та внесення до паспорта відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта відповідно до вимог чинного законодавства.

(Лист ДФС України від 10.01.2018 р. № 99/П/99-99-08-02-14/ІПК)