Новини

Державна система сертифікації припинила своє існування

19.01.2018 / 13:20

З 01.01.2018 р. у зв'язку із втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» державна система сертифікації припинила своє існування, а тому з 1 січня відсутні правові підстави провадження органами із сертифікації діяльності як призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації.

Таким чином, з 01.01.2018 р. органи із сертифікації при проведенні будь-яких видів робіт із сертифікації не можуть посилатися на рішення про їх призначення органами із сертифікації в державній системі сертифікації та використовувати у своїй діяльності бланки документів (крім бланків копій документів) державної системи сертифікації.

Слід зазначити, що в Реєстрі державної системи сертифікації зареєстровано сертифікати відповідності на продукцію і послуги, сертифікати на системи управління, атестати виробництва і свідоцтва про визнання відповідності (далі — документи), термін дії яких закінчується після 01.01.2018 р.

Водночас станом на сьогодні законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не встановлено перехідного періоду терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності» (реєстраційний № 6235 від 11.04.2017 р.), яким передбачається, що сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 01.01.2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.

Отже, у разі набрання чинності вищевказаного положення законопроекту, документи, видані призначеними органами із сертифікації в державній системі сертифікації, діятимуть не пізніше ніж до 01.01.2019 р.

(Лист Мінекономрозвитку України від 12.01.2018 р. № 3433-06/1382-07)