Новини

Квоти на працевлаштування осіб передпенсійного віку: що потрібно знати роботодавцю

19.01.2018 / 17:00

Фізичні особи — підприємці в майбутній редакції ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» не вказані. Чи означає це, що на підприємців обов'язок щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку не покладається?

Пунктом 23 Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» частину другу ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників, яка набрала чинності з 01.01.2018 р.

Отже, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб — підприємців ця норма не поширюється.

Який показник середньооблікової чисельності штатних працівників використовувати для виконання квоти?

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Згідно з п. 3.2.1 та 3.5.1 вищезазначеної Інструкції середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці звітного року та ділення одержаної суми на 12.

До 2018 р. роботодавці з кількістю штатних працівників до 20 осіб не зобов'язані виконувати квоту і, відповідно, подавати до центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За 2017 р. їм не доведеться, чи не так?

Так, оскільки прийнята норма набирає чинності з 01.01.2018 р., то першим звітним роком буде 2018 р.

Чи будуть уноситися зміни до Порядку надання роботодавцями Державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гаранти у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 16.05.2013 р. № 271?

На виконання пп. 3 п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» Кабінет Міністрів України приведе свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону у тримісячний строк з дня набрання ним чинності.

Щодо відповідальності роботодавця за невиконання квоти.

Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення визначена ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення», відповідно до пункту першого якої посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи — підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Крім того, п. 2 вищезазначеної статті передбачено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій ст. 14 цього Закону, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

(Лист Мінсоцполітики України від 16.11.2017 р. № 718/0/126-17/241)