Новини

Як правильно заповнювати прибутковий/видатковий касовий ордер

22.01.2018 / 12:30

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148).

Положенням № 148 затверджені типові форми касових документів, зокрема прибуткові (Типова форма № КО-1) та видаткові касові ордери (Типова форма № КО-2).

Заповнення прибуткового касового ордера:

у рядку «Найменування підприємства/установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;

у рядку «Прибутковий касовий ордер №» ставиться номер та дата оформлення касового ордера;

у колонках таблиці зазначається номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, отримана сума (включаючи і суму податку на додану вартість (далі — ПДВ) та код цільового призначення;

у рядку «Прийнято від» зазначається інформація про особу (суб’єкт господарювання), від якої прийняті готівкові кошти;

у рядку «Підстава» зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів (джерело походження);

у рядку «Сума» зазначається фактично отримана сума коштів. Якщо платник податків є платником ПДВ, то в даному полі зазначається загальна сума отриманих коштів, тобто включаючи суму ПДВ.

Далі в прибутковому касовому ордері у рядку «Додатки» зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти, і головного бухгалтера.

При цьому поля відривної частини прибуткового касового ордера заповнюються аналогічно частині, яка залишається у суб’єкта господарювання, але на відривній частині ставиться печатка.

Заповнення видаткового касового ордера:

у рядку «Найменування підприємства/установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;

у рядку «Видатковий касовий ордер» ставиться номер та дата оформлення касового ордера;

у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;

у рядку «Видати» зазначається прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримує кошти;

у рядку «Підстава» відображаються підстави щодо видачі даних коштів;

у рядку «Сума» зазначається фактично видана сума коштів;

у рядку «Додаток» зазначаються додаткові документи;

у рядках «Керівник» та «Головний бухгалтер» зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;

у рядку «Одержав» відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;

у рядку «Підпис одержувача» проставляється підпис особи, яка отримала кошти;

у наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;

у рядку «Видав касир» зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

ЗІР 109.15

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42