Новини

Нотаріуси не перевірятимуть посвідчені договори куплі-продажу на дотримання обмежень розрахунків готівкою

23.01.2018 / 11:00

Нотаріальна палата України звертає увагу нотаріусів, що дія Постанови № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» поширюється на всі договори купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню. При цьому договір може підлягати нотаріальному посвідченню як в силу імперативної законодавчої норми, так і за домовленістю сторін. Не має значення також предмет договору купівлі-продажу, а отже, дія Постанови № 148 поширюється як на договори купівлі-продажу нерухомого майна, так і на договори купівлі-продажу іншого майна (майнових прав), відмінних від нерухомості.

Водночас нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору (ст. 85 Закону України «Про нотаріат»).

Можливість прийняття грошових коштів у депозит нотаріуса щодо виконання зобов'язання за цивільно-правовими договорами передбачена Цивільним кодексом.

Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори в разі:

  • відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання;
  • ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;
  • відсутності представника недієздатного кредитора.

Вказаний перелік є вичерпним.

Отже, на сьогодні виконати норму Положення про проведення розрахунків фізичних осіб через депозит нотаріуса не вбачається можливим до внесення відповідних змін до Цивільного кодексу.

Договір купівлі-продажу є підставою для проведення розрахунків між сторонами. Згідно з частиною третьою ст. 640 Кодексу договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення. Після нотаріального посвідчення договору функція нотаріуса щодо вчинення нотаріальної дії є виконаною. Діючим законодавством на нотаріусів не покладено обов’язку щодо здійснення ними перевірки дотримання сторонами договорів купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, обмежень розрахунків готівкою в межах граничної суми.

Комісія Нотаріальної палати України