Новини

Несвоєчасне подання (неподання) звіту про суми податкових пільг: які штрафи накладаються

23.01.2018 / 12:00

Відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу неподання (крім випадків, якщо податкова декларація (розрахунок, звіт) не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Оскільки Податковим кодексом передбачено подання відомостей про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), у вигляді звіту про суми податкових пільг, то за неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ст. 120 Кодексу.

Згідно з Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204, контролюючий орган за несвоєчасне подання (неподання) звіту про суми податкових пільг складає та направляє платникові податків податкове повідомлення-рішення за формою «ПС», установленою у додатку 11 до цього Порядку.

Штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг сплачуються за кодом бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами).

(Лист ДФС України від 17.01.2018 р. № 1390/7/99-99-12-02-04-17)