Новини

Cуб’єкти господарювання держсектору: які фіскальні ризики

23.01.2018 / 17:30

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 7 затверджено Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Методикою встановлено механізм визначення можливого вартісного впливу фіскальних ризиків від діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — суб’єкти господарювання) на показники державного бюджету та основні показники, які використовуються для оцінки фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання, порядок їх розрахунку за даними фінансової звітності, напрями аналізу діяльності суб’єктів господарювання з метою виявлення об’єктивних і суб’єктивних причин виникнення фіскальних ризиків.

До фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання, належать:

зменшення податкових та неподаткових надходжень, зокрема частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність (порівняно із запланованим обсягом);

виконання державою гарантійних зобов’язань у разі неможливості виконання суб’єктами господарювання своїх зобов’язань перед кредиторами та перед гарантом;

надання додаткової державної допомоги суб’єктам господарювання для покриття збиткової діяльності згідно із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

інші ризики, які можуть призводити до фінансових та інших втрат або проблем з ліквідністю суб’єкта господарювання, які тягнуть за собою витрачання централізованих фондів грошових коштів держави.