Новини

Особливості справляння рентної плати за користування надрами

24.01.2018 / 18:00

Для використання у роботі особливостей справляння у 2018 р. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) та рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, ДФС України рекомендує звернути увагу на зміни, внесені Законом від 07.12.2017 р. № 2245-VIII до Податкового кодексу.

Розширено перелік об’єктів, які не належать до об’єкта оподаткування рентною платою за рахунок обсягу газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання (пп. 252.4.8 п. 252.4 ст. 252 Податкового кодексу).

Впроваджено пільгові ставки у розмірі 12 та 6 % вартості об’єктів оподаткування рентною платою за природний газ, що видобуватиметься із покладів глибиною до та понад 5000 м відповідно гірничими виробками, які у Кодексі визначені як «нові свердловини» (п. 252.20 ст. 252, пп. 14.1.1241 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Затверджено ставки рентної плати для вуглеводнів, що видобуватимуться в умовах угод про розподіл продукції у розмірі 2 та 1,25 % для нафти та природного газу відповідно (п. 252.20 ст. 252 Кодексу). 

З метою формування джерел фінансування територіальних громад, подібно до існуючого розподілу коштів рентної плати, що надходить від інших ніж вуглеводнева сировина видів корисних копалин, з 2018 р. запроваджується розподіл рентної плати, що надходить від вуглеводневої сировини у співвідношенні 5 до 95 % загального фонду місцевого та державного бюджетів відповідно (пункти 41 — 42 ст. 64 та п. 51 ст. 29 Бюджетного кодексу України).

Збільшено ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (п. 45 розділу І Закону № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»), а саме:

для зберігання природного газу та газоподібних продуктів, нафти та інших рідких нафтопродуктів ставки збільшено на 16,7 %;

для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, а також для провадження іншої господарської діяльності — на 16,8 %;

для вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин — на 16,2 %;

для зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів — на 17,6 %.

(Лист ДФС України від 18.01.2018 р. № 1464/7/99-99-12-03-04-17)