Новини

Що потрібно знати про використання РРО

29.01.2018 / 15:00

Реєстрація РРО в контролюючому органі здійснюється на підставі заяви за формою № 1-РРО / № 1-РРОВ з доданими до неї копіями документів, які подаються суб'єктом господарювання до контролюючого органа згідно з порядками щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій і книг обліку розрахункових операцій, затверджених наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547, зареєстрованим у Мінюсті України 05.07.2016 г. за № 918/29048( далі — Наказ № 547). Приймання названих заяв і документів здійснюють підрозділи, відповідальні за реєстрацію РРО. Форми заяв містять поля для оцінок про реєстрацію заяв у контролюючих органах. Відповідно, після приймання таких заяв повинні бути забезпечена безумовна їхня реєстрація в контролюючих органах за загальними правилами реєстрації вхідних документів від платників податків.

Роботи із уведення РРО в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування( далі — ЦСО) згідно з Порядком технічного обслуговування й ремонту РРО, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 г. № 601( далі — Порядок). Згідно з пунктами 11 — 13 Порядку й Наказом № 547 завершення процедури реєстрації РРО відбувається після вистави суб'єктом господарювання в певні Наказом № 547 строку копії довідки про опломбування РРО й акта введення в експлуатацію РРО, що видаються ЦСО.

При здійсненні процедур реєстрації (перереєстрації), скасування реєстрації РРО, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок працівниками підрозділів обслуговування платників, які задіяні до цього прямо діяльності ДФС, забезпечується реєстрація вхідної кореспонденції, отриманої від платників податків (заяв з доданими до них документами, копій довідок про опломбування РРО й актів уведення в експлуатацію РРО й т.п.).

Документи щодо опломбування й уведення в експлуатацію РРО (копії довідок про опломбування РРО й актів уведення в експлуатацію РРО) повинні реєструватися як вхідні документи контролюючими органами по місці реєстрації РРО з дотриманням вимог п. 161 Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 г. № 1242( далі — Інструкція), і рр. 3.5.1 п. 3.5 розділу III Зразкового регламенту державних податкових інспекцій у районах, містах ( крім міста Києва), районах у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій головних керувань ДФС, затвердженого наказом ДФС від 31.01.2015 г. № 50 ( зі змінами).

З метою забезпечення обліку й контролю над проходженням документів, на підставі яких завершується процедура реєстрації РРО, і, відповідно, контролю над дотриманням строку, установленого для завершення процедури реєстрації РРО, підрозділам обслуговування платників необхідно:

  • вести журнал для реєстрації копій довідок про опломбування РРО й актів уведення в експлуатацію РРО за формою, установленої в додатку 11 до Інструкції, з обліком того, що якщо буде потреба журнал може доповнюватися додатковими графами;
  • здійснювати реєстрацію цих документів у журналі як вхідних у строки, певні п. 163 Інструкції;
  • дотримуватися строків для завершення реєстрації РРО, установлених Наказом № 547, з урахуванням дати вступу цих документів, зафіксованої в журналі;
  • забезпечити зберігання журналу в підрозділі обслуговування платників.

(Лист ДФС України від 17.01.2018 г. № 1422/7/99-99-08-01-03-17)