Новини

Чому виникає показник ΣПеревищ в СЕА ПДВ

30.01.2018 / 11:30
Чому виникає показник ΣПеревищ в СЕА ПДВ

Функціонування СЕА ПДВ регламентовано ст. 2001Податкового кодексу.

Відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу складовою формули, що визначає суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі — реєстраційна сума) в ЄРПН, є показник ΣПеревищ — загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Зазначений показник визначається як різниця між:

сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Показник ΣПеревищ розраховується автоматично після прийняття звітності від платника податку, реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Отже, причинами виникнення показника ΣПеревищ є:

нереєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування;

порушення вимог ст. 187, п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ;

помилки платників при включенні до декларації з ПДВ розрахунків коригування на зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, зареєстрованих із запізненням (виключення в періоді складання, а не реєстрації, та навпаки) (підлягає виявленню і коригуванню згідно із запитами за формою (додаток № 1 до цього листа).

ΣПеревищ «Override209» — є сумою перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку, який згідно зі ст. 209 Кодексу до 01.01.2017 р. застосовував спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, у поданих податкових деклараціях з позначкою «0121»/«0122»/«0123»/«130» за період з липня 2015 р. по грудень 2016 р. з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, у другій частині порядкового номера яких зазначений код «2» або «3», які були складені з 01.07.2015 р. по 31.12.2016 р. та зареєстровані в ЄРПН у період з 01.07.2015 р. по 15.01.2017 р.

Слід зазначити, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» ст. 2001 Податкового кодексу доповнено пунктом 2001.9 такого змісту:

«Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних і розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ), а сума, визначена п. 2001.3 ст. 2001 цього Кодексу (ΣНакл), є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл, визначеного відповідно до п. 2001.3 цієї статті.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ)».

У зв'язку з цим ДФС доопрацьовано програмне забезпечення СЕА ПДВ в частині обрахунку показника ΣПеревищ, який обраховується за кожний звітний період окремо.

(Лист ДФС України від 11.01.2018 р. № 968/7/99-99-12-03-01-17)