Новини

Середньострокове бюджетне планування: які новації схвалено Урядом

31.01.2018 / 17:00

31.01.2018 р. Кабінетом Міністрів України ухвалено законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», що запровадить в Україні середньострокове бюджетне планування на постійній основі й на всіх рівнях бюджетної системи.

Розроблені зміни до Бюджетного кодексу передбачають низку новацій у частині середньострокового планування на державному рівні:

запровадження Бюджетної декларації на середньостроковий період;

оновлення бюджетного календаря;

розширення бюджетних правил;

узгодження стратегічного та бюджетного планування.

Водночас на рівні місцевих бюджетів як інструмент середньострокового бюджетного планування запроваджуються трирічні місцеві фінансові плани.

Окрім положень, які щорічно визначалися в Основних напрямах бюджетної політики (це обсяги державного та гарантованого боргу, основні завдання податкової політики тощо), Бюджетна декларація буде також містити:

сукупну стелю видатків та надання кредитів як максимально можливий обсяг бюджетних коштів, який можна отримати за певних економічних умов;

стелі для кожного головного розпорядника бюджетних коштів;

цілі головних розпорядників та показники результату їх діяльності у межах визначених стель;

оцінку фіскальних ризиків.

Таким чином, Бюджетна декларація визначатиме оптимальний розподіл між галузями доступного у середньостроковій перспективі бюджетного ресурсу.

Зміни до Бюджетного кодексу передбачають схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів не пізніше 1 червня. Крім того, для забезпечення комплексного бачення розвитку економіки та бюджетної сфери передбачається, що Бюджетна декларація і макропрогноз схвалюватимуться Кабінетом Міністрів одночасно.

Розроблений Мінфіном законопроект також запроваджує нові бюджетні правила, серед яких:

дефіцит державного бюджету не може перевищувати 3 % ВВП;

граничний дефіцит державного бюджету, що встановлюється законом про державний бюджет, не може перевищувати дефіцит, визначений у Бюджетній декларації;

граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 % доходів загального фонду державного бюджету;

визначаються також випадки уточнення стель видатків та надання кредитів з бюджету.

Прийняте рішення запроваджує також огляд видатків (spending review) як сучасний інструмент бюджетного аналізу, який спрямований на оцінку ефективності заходів державної політики у відповідній сфері та ефективності використання бюджетних коштів. До цього часу така оцінка в Україні не проводилася. Мета цієї оцінки — виявити неефективні або неактуальні видатки та підвищити ефективність галузевих політик. Досвід інших країн свідчить, що проведення такої оцінки дозволяє суттєво підвищити якість державних послуг та ефективність управління бюджетними коштами.

Також змінами до Бюджетного кодексу передбачено посилення підзвітності та відповідальності головних розпорядників за результати діяльності у відповідних сферах.

Міністерство фінансів України