Новини

Банки для виплат пенсій, грошової допомоги та зарплат бюджетникам відбиратимуть на конкурсной основі

01.02.2018 / 18:30

З урахуванням поточного стану банківської системи Кабінетом Міністрів України змінено вимоги до уповноважених банків, що визначаються на конкурсних засадах для здійснення виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також рекомендовано керівникам державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, відкрити рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності в уповноважених банках, які визначені за результатами конкурсного відбору.

Крім того, встановлено єдині підходи щодо визначення банків, в яких розміщуватимуться тимчасово вільні бюджетні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках; казначейського рахунку та валютних рахунків державного бюджету; кошти, отримані за надання платних послуг вищими і професійно-технічними навчальними закладами; власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури.

До участі в конкурсі допускаються банки, щодо яких протягом останніх шести місяців Нацбанком не запроваджувався особливий режим контролю за діяльністю банку та не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій або у яких держава володіє часткою понад 75 %.

(Постанова КМУ від 31.01.2018 р. № 26)