Новини

Облігації Держпозики з індексованою вартістю: як обліковувати

06.02.2018 / 17:00

Облігації внутрішньої державної позики (далі — ОВДП) з індексованою вартістю є гібридним фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.

Відповідно до п. 4.3.2 Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» гібридний договір обліковується як єдиний фінансовий інструмент і має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Вбудований похідний фінансовий інструмент не відокремлюється від основного договору, оскільки тісно пов'язаний з ним.

Таким чином, необхідно привести у відповідність облік ОВДП з індексованою вартістю шляхом перенесення всіх залишків рахунків із категорій «за справедливою вартістю через інший сукупний дохід» та «за амортизованою собівартістю» до категорії «за справедливою вартістю через прибутки/збитки» (балансові рахунки 1400 — 1408 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України).

Водночас визнано таким, що втратив свою актуальність лист від 30.03.2017 р. № 60-0004/23788.

(Лист Нацбанку України від 01.02.2018 р. № 60-0006/6720)