Новини

Що зміниться у правовому статусі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

07.02.2018 / 13:00

Верховною Радою України прийнято законопроект від 13.05.2016 р. № 4666 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Документом визначено правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю у сферах страхової та інвестиційної діяльності, в галузі виробництва сільськогосподарської продукції, а також в інших сферах діяльності, порядок їх створення, діяльності та припинення регулюватимуться цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Управління товариствами з обмеженою відповідальністю та товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, нестимуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Встановлено права і обов'язки учасників товариства, корпоративний договір, безвідкличну довіреність з корпоративних прав, умови створення товариства, визначено статут товариства, переважне право учасника товариства, особливості звернення стягнення на частку учасника товариства тощо.