Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (07.02.2018 р.)

07.02.2018 / 15:30

З 07.02.2018 р. набрав чинності Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Зокрема, пропонується створити Орган суспільного нагляду (складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості), який насамперед здійснюватиме контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес.

Крім того, буде підвищено вимоги до аудиторів, що надаватимуть послуги підприємствам, які становлять суспільний інтерес. З метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту.

Встановлюється новий порядок атестації аудиторів для забезпечення гарантій високого рівня їх знань, запроваджується механізм страхування професійної відповідальності аудиторів перед третіми особами.

Пропонується створити Аудиторську палату України як професійну самоврядну організацію, яка забезпечуватиме реалізацію значної частки функцій з регулювання професійної діяльності аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п’яти до одного та створено єдиний реєстр аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з чим буде зменшено витрати аудиторських компаній на навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах.

З 07.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1101, якою утворено Національну службу здоров'я України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, та затверджено Положення про Національну службу здоров'я України.

Основними завданнями Національної служби здоров'я України є:

  • реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій);
  • виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
  • внесення на розгляд Міністра охорони здоров'я пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.