Новини

Яка відповідальність за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії

09.02.2018 / 16:00

Порядок та умови видачі Нацбанком України резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України регламентується Положенням, затвердженим власною Постановою Правління від 14.10.2004 р. № 485 зі змінами та доповненнями.

Зазначеним Положенням визначено перелік документів, що подаються для отримання ліцензії. Зокрема, заявник (юридична особа, фізична особа — підприємець) має подати до Нацбанку довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку) (п. 3.1 Положення № 485).

У разі порушення умов ліцензії або виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Нацбанку і на підставі яких йому була видана ліцензія, недостовірної інформації Нацбанк має право анулювати ліцензію (п. 4.4 Положення Нацбанку України від 14.10.2004 р. № 485).

Відповідно до п. 7.1 Положення № 485 розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог Положення № 485 тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Зокрема, згідно з п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» зі змінами та доповненнями за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензій Нацбанку згідно з п. 4 ст. 5 зазначеного Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Нацбанку застосовується штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Нацбанку на день здійснення таких операцій.

ЗІР 114.10