Новини

Підтримка суб'єктів господарювання: хто і на яку допомогу може розраховувати

09.02.2018 / 14:00

З 06.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання.

До категорій отримувачів державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію належать суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, в тому числі суб’єкти малого та/або середнього підприємництва, що перебувають у скрутному становищі та:

провадять господарську діяльність у будь-якій сфері;

провадять господарську діяльність не менш як три роки з дня їх державної реєстрації;

виконали рішення Антимонопольного комітету про повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції (у разі наявності такого рішення), у порядку, передбаченому законодавством про державну допомогу;

не є резидентами та/або не перебувають під контролем резидентів держави-агресора стосовно України або до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

не є отримувачами державної допомоги за іншими програмами державної допомоги, крім визначених цими критеріями.

Максимальний розмір державної допомоги на реструктуризацію суб’єктів господарювання розраховується та обґрунтовується надавачами державної допомоги та обмежується мінімальним розміром державної допомоги, необхідної для здійснення реструктуризації.

Така допомога не може бути більше:

для суб’єктів малого підприємництва — 75 % усіх витрат на реструктуризацію;

для суб’єктів середнього підприємництва — 60 % усіх витрат на реструктуризацію;

для суб’єктів великого підприємництва — 50 % усіх витрат на реструктуризацію.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 36)