Новини

До 15 лютого розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів необхідно затвердити паспорти бюджетних програм

12.02.2018 / 11:50

Казначейство здійснює платежі за дорученням розпорядника бюджетних коштів, зокрема, у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) (частина друга ст. 49 Бюджетного кодексу).

Під час реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань органами Казначейства здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (частина п’ята ст. 48 Кодексу).

Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну України в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

Оскільки Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» набрав чинності з 01.01.2018 р., Казначейство попереджає, що з 15.02.2018 р. змушене припинити розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів без затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Державна казначейська служба України