Новини

За I квартал 2018 року розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають звітувати через систему «Є-Звітність»

14.02.2018 / 12:50

У рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 — 2018 рр., затвердженого наказом Мінфіну України від 28.11.2016 р. № 1038, Державною казначейською службою України (далі — Казначейство) створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (далі — АС «Є-Звітність»), яка відповідно до наказу Казначейства від 27.12.2017 № 421 введена в дослідно-промислову експлуатацію.

АС «Є-Звітність» передбачає створення особистого електронного кабінету розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі — клієнти Казначейства), які складають та подають фінансову та/або бюджетну звітність до органу Казначейства за місцем обслуговування.

АС «Є-Звітність» надає можливість:

  • заповнити в електронному вигляді затверджені форми фінансової звітності, перевірити, підписати електронним цифровим підписом (далі — ЕЦП) кожну форму фінансової звітності та подати до органу Казначейства за місцем обслуговування;
  • на підставі даних бухгалтерського обліку, що формуються в інформаційній системі Казначейства, скласти бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку № 44, перевірити її, заповнити форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності, підписати ЕЦП кожну форму бюджетної звітності та подати до органу Казначейства за місцем обслуговування. Автоматичне формування бюджетної звітності зменшить затрати робочого часу на заповнення форм звітності;
  • головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, до мережі яких належать розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, контролювати стан складання та подання звітності до органу Казначейства підвідомчими установами, дотримання термінів подачі звітності, встановлених органом Казначейства. У разі необхідності своєчасно звертати увагу підвідомчих установ на допущені викривлення (неточності) при заповненні показників у відповідних формах звітності;
  • здійснювати автоматизовану консолідацію усіх форм фінансової та бюджетної звітності на кожному рівні консолідації;
  • прискорити перевірку органами Казначейства звітності, в тому числі на відповідність даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, що формуються в інформаційній системі Казначейства.

Згідно із зазначеним проектом наказу розпорядники та одержувачі бюджетних коштів і фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування звітність за I квартал 2018 р. мають сформувати та подати через систему подання електронної звітності Казначейства.

Таким чином, з метою підготовки до здачі фінансової та бюджетної звітності в електронному вигляді з використанням АС «Є-Звітність» починаючи зі звіту за I квартал 2018 р., необхідно до 28.02.2018 р. здійснити заходи щодо підключення до системи АС «Є-Звітність».

Дорожня карта щодо підключення до системи та її детальний опис розміщено на веб-порталі Казначейства в розділі «Електронні сервіси».

Інструкція користувача АС «Є-Звітність» розміщена в електронному кабінеті клієнта Казначейства і буде доступна після його створення.

Інформація про актуальний стан підключення клієнтів Казначейства до АС «Є-Звітність» буде контролюватись органами Казначейства та публікуватись на веб-порталі Казначейства в розділі «Електронні сервіси».

Порядок та умови генерації електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства розміщені за адресою http://acsk.treasury.gov.ua.

З питань щодо підключення та функціонування системи АС «Є-Звітність» клієнтам Казначейства необхідно звертатись до відповідного органу Казначейства за місцем обслуговування.

(Лист Державної казначейської служби України від 31.01.2018 р. №14-08/94-1951)