Новини

Затверджено порядок розроблення національних класифікаторів

15.02.2018 / 14:25

У Мін’юсті України 31.01.2018 р. за № 124/31576 зареєстровано наказ Мінекономрозвитку України, яким затверджено порядок розроблення національних класифікаторів.

Порядок визначає процедуру розроблення національних класифікаторів та змін до них, у тому числі гармонізованих з міжнародними або європейськими класифікаторами, скасування національних класифікаторів, основні принципи побудови, правила оформлення, особливості внесення змін до національного класифікатора та подання на затвердження до Мінекономрозвитку.

Під час складання проекту технічного завдання на розроблення проекту національного класифікатора розробник збирає та аналізує інформацію, що стосується об'єктів класифікації, використовуючи такі джерела інформації:

  • міжнародні або європейські класифікатори;
  • нормативно-правові акти;
  • національні класифікатори та національні нормативні документи, пов'язані з проектом національного класифікатора;
  • каталоги, довідкову та додаткову інформацію щодо об'єктів класифікації.

За результатами аналізу визначаються основні завдання, на виконання яких розробляється національний класифікатор, об'єкти класифікації, методи класифікації та кодування, особливості побудови проекту національного класифікатора, принципи гармонізації тощо.

Розроблення національного класифікатора, гармонізованого з міжнародним або європейським класифікатором, здійснюється шляхом:

  • розроблення національного класифікатора, зміст, форма та структура якого максимально повно і точно відповідають змісту, формі та структурі міжнародного або європейського класифікатора;
  • побудови національного класифікатора на основі міжнародного або європейського класифікатора за умови збереження структури міжнародного або європейського класифікатора та з урахуванням таких вимог:

- побудови національного класифікатора має відповідати тим самим принципам та правилам побудови, що і міжнародний або європейський класифікатор, з подальшою деталізацією з урахуванням національних особливостей і потреб. Для досягнення високого ступеня порівнянності необхідно, щоб угруповання на національному рівні відповідали лише одному угрупованню міжнародного або європейського класифікатора. У цьому разі для порівняння даних національного рівня з міжнародними або європейськими використовуються вищі класифікаційні угруповання національного класифікатора без перехідних таблиць;

- складання таблиці відповідності з міжнародним або європейським класифікатором, якщо національний класифікатор має інше кодування, ніж міжнародний або європейський.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ Мінекономрозвитку України від 11.01.2018 р. № 17)