Новини

Дивіденди на користь материнської компанії: чи нараховувати авансовий внесок

19.02.2018 / 08:50

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено пп. 57.11 п. 57.1 ст. 57 Податкового Кодексу.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Кодексу (пп. 57.11.1 п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Згідно з пп. 57.11.3 п. 57.1 ст. 57 Кодексу авансовий внесок, передбачений підпунктом 57.11.2 цього пункту, не справляється, зокрема, у разі виплати дивідендів:

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
  • фізичним особам.

Таким чином, враховуючи положення пп. 57.11.3 п. 57.1 ст. 57 Кодексу, материнська компанія не повинна нараховувати та перераховувати до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток від суми дивідендів, отриманих від дочірньої компанії, при їх подальшому перерахуванні на користь власників корпоративних прав материнської компанії.

(Лист ДФС України від 06.02.2018 р. № 497/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)