Новини

Яка готівка не вважається понадлімітною

20.02.2018 / 09:00

Готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо:

  • вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства;
  • вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства наступного робочого дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства.

ЗІР 109.15