Новини

Зміни щодо корпоративних договорів уже діють

20.02.2018 / 13:40

Президент Петро Порошенко підписав Закон № 1984-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

Законом внесено зміни, відповідно до яких:

Цивільний кодекс доповнено реченнями такого змісту:

безвідклична довіреність з корпоративних прав видається відповідно до закону, що регулює діяльність відповідних господарських товариств;

виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін;

у разі порушення боржником негативного зобов’язання кредитор незалежно від сплати неустойки та (або) відшкодування збитків і моральної шкоди має право вимагати припинення дії, від вчинення якої боржник зобов’язався утриматися, якщо це не суперечить змісту зобов’язання. Така вимога може бути пред’явлена кредитором і в разі виникнення реальної загрози порушення такого зобов’язання.

Закон України «Про господарські товариства» доповнено ст. 511 «Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю» і ст. 512 «Безвідклична довіреність з корпоративних прав».

Закон України «Про акціонерні товариства» доповнено ст. 261 «Договір між акціонерами товариства» і ст. 262 такого змісту: «Безвідклична довіреність з корпоративних прав».

Закон набрав чинності 18.02.2018 р.

Порядок та умови укладання корпоративних договорів, в якому однією із сторін є держава, господарське товариство, в якому частка держави становить 100 % та (або) юридичні особи, в яких державі або таким господарським товариствам прямо або опосередковано належить 25 і більше выдсотків статутного капіталу, визначаються окремим законом.

(Закон України від 23.03.2017 р. № 1984-VІІІ)