Новини

Дохід від оренди на користь спадкоємців: за якою ознакою відображати у формі № 1ДФ

22.02.2018 / 09:30

У разі смерті платника податку (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з Податковим кодексом) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає смерть такого платника податку (п. 162.3 ст. 162 Кодексу).

Якщо за договором оренди землі, у разі смерті платника податку — фізичної особи — орендодавця, не передбачено припинення такого договору, то юридична особа при нарахуванні (виплаті) спадкоємцям доходу від надання в оренду земельної частки (паю) утримує і сплачує до бюджету ПДФО та військовий збір.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок), дохід від надання нерухомого майна (земельної частки (паю)) в оренду відображається податковим агентом — орендарем у тому податковому періоді, в якому він буде нарахований (виплачений) на користь спадкоємців за ознакою доходу «106».

Крім того, відповідно до пп. 3.11 п. 3 Порядку у рядку «Військовий збір» розділу II податкового розрахунку (форма № 1ДФ) загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

(Лист ДФС України від 09.02.2018 р. № 538/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)