Новини

Затверджено методику оцінювання фіскальних ризиків для суб'єктів держсектору

22.02.2018 / 18:00

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.01.2018 р. № 7 «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (далі — Методика).

Згідно з п. 2 Методики ця Методика застосовується міністерствами, іншими органами виконавчої влади та державними колегіальними органами, уповноваженими виконувати функції з управління об'єктами державної власності (далі — органи управління), під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі — суб'єкти господарювання) та оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з такою діяльністю, з метою мінімізації їх впливу на всі етапи бюджетного процесу.

Пунктом 3 Методики визначено, що фіскальними ризиками, пов'язаними з діяльністю суб'єктів господарювання, є можливе відхилення прогнозних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання від запланованого рівня, що може призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету.

Види фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, та фактори, які можуть призводити до їх виникнення, визначені пунктами 4 та 5 Методики.

Пунктом 6 Методики визначені джерела інформації для аналізу фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які можуть використовуватись органами управління.

На першому етапі органи управління проводять на основі інформації за останній звітний період (2017 р.) оцінку фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, окремо щодо кожного суб'єкта господарювання, що належить до сфери їх управління, згідно з додатком 1 до Методики.

За результатами проведеної оцінки органи управління на другому етапі подають Мінфіну в паперовому та електронному вигляді інформацію (згідно з додатками 1 — 7 до Методики) про діяльність:

  • суб'єктів господарювання, що є суб'єктами природних монополій;
  • суб'єктів господарювання, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд грн;
  • суб'єктів господарювання, які отримують від держави бюджетну підтримку (субсидії, субвенції, дотації тощо), позики або гарантії;
  • суб'єктів господарювання, що мають перший, другий або третій ранг ризику (ранги ризику визначаються відповідно до п. 8 Методики);
  • суб'єктів господарювання, які не належать до категорій, визначених в абзацах третьому — сьомому п. 7 Методики, та операції (дії) яких можуть впливати на зменшення обсягу доходів та/або збільшення обсягу видатків державного бюджету, та/або на збільшення дефіциту державного бюджету або зростання державного боргу.

Інформація про діяльність вказаних суб'єктів господарювання подається Мінфіну разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, що можуть мати вплив на їх діяльність, або фінансові результати, а також заходи щодо управління такими ризиками.

При цьому пояснювальна записка складається стосовно кожного суб'єкта господарювання окремо.

Суб'єкти господарювання, повноваження суб'єкта управління якими або загальних зборів яких (далі — функції з управління) виконує Кабінет Міністрів України, які належать до категорій, визначених в абзацах третьому — сьомому п. 7 Методики, подають Мінфіну в паперовому та електронному вигляді (згідно з додатками 1 — 7 до Методики) інформацію про діяльність разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання, що можуть мати вплив на його діяльність, або фінансові результати, а також заходи щодо управління такими ризиками.

Інформація подається Мінфіну органами управління та суб'єктами господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, у строки:

  • за рік — до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
  • за I, II і III квартали — до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

(Лист Мінфіну України від 16.02.2018 р. № 24010-10-5/4520)