Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (28.02.2018 р.)

28.02.2018 / 16:30

З 28.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 109, якою внесено зміни до власної постанови від 23.05.2012 р. № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України».

Зокрема, передбачено, що у разі прийняття рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифрового підпису посадової особи органу доходів і зборів.

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація доводиться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому вигляді.

З 28.02.2018 р. набрав чинності спільний наказ Мін’юсту України та Мінфіну України від 20.02.2018 р. № 435/5/298, яким затверджено Порядок передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть.

Зазначено, зокрема, що інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно шляхом надання на запит Мінфіну України інформації про народження фізичної особи та смерть, перелік та обсяг якої визначаються в окремому протоколі, затвердженому на підставі зазначеного Порядку.

Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Мін’юстом України та Мінфіном України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі Порядку.

Інформація, що передається з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку інформаційної взаємодії, використовується з додержанням вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» під час здійснення Мінфіном України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

З 28.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 106, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Зазначено, зокрема, що головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 га земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 грн; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинно бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 га земель сільськогосподарського призначення.

З 28.02.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 107, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Зокрема, передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів'я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.