Новини

Електронна система закупівель: як контролюватимуть учасників процедури

01.03.2018 / 12:30

У Мін’юсті України 05.02.2018 р. за № 139/31591 зареєстровано наказ Мінекономрозвитку України та Мінфіну України, яким затверджено порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами ДФС щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС, в учасника процедури закупівлі.

Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації.

Інформаційну взаємодію забезпечують інформаційно-телекомунікаційні системи ДФС (далі — ІТС ДФС) та електронна система закупівель.

Електронна система закупівель автоматично формує та передає до ІТС ДФС запит щодо надання інформації про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС (далі — відсутність/наявність заборгованості), в учасника процедури закупівлі (далі — запит) із зазначенням ідентифікатора закупівлі, коду згідно з ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків чи серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), найменування або прізвища, імені, по батькові (за наявності) учасника процедури закупівлі.

На запит накладається технологічний сертифікат державного підприємства «ПРОЗОРРО».

Запит подається в разі виникнення потреби та може містити інформацію виключно щодо одного учасника процедури закупівлі в робочий час з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 (крім вихідних та святкових днів).

У разі надходження запиту до ІТС ДФС у неробочий день (час) днем отримання запиту вважається наступний робочий день.

Відповідь на запит формується ДФС автоматично програмними засобами та передається до електронної системи закупівель не пізніше 18:00 наступного робочого дня з дня отримання запиту (крім вихідних та святкових днів).

У відповіді зазначаються код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника процедури закупівлі, щодо якого надійшов запит, дата і час формування відповіді та позначка про відсутність/наявність заборгованості, яка є актуальною на момент формування відповіді на запит.

На відповідь накладаються електронні цифрові підписи посадових (уповноважених) осіб відповідного територіального органу ДФС.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Наказ Мінекономрозвитку України та Мінфіну України від 17.01.2018 № 37/11