Новини

Документи, які набрали чинності сьогодні (01.03.2018 р.)

01.03.2018 / 13:20

З 01.03.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704, якою, зокрема, встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 р., на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14 до зазначеної постанови.

З 01.03.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 28.09.2017 р. № 95, якою затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України.

Зазначене Положення встановлює:

  • обов'язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту;
  • принципи управління інформаційною безпекою;
  • вимоги до інформаційних систем банку, що взаємодіють з інформаційними системами Нацбанку України, з урахуванням напрямів розвитку криптографічного захисту інформації в інформаційних системах Нацбанку.

Зокрема, зазначено, що вимоги Положення поширюються на банки. Вимоги розділу III Положення також поширюються на небанківські установи — учасників інформаційних систем Нацбанку.

З 01.03.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 25.01.2018 р. № 6, якою затверджено Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої власною постановою від 01.06.2011 р. № 174.

Змінами, зокрема, визначено порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні / Центральне сховище.

З 01.03.2018 р. набрало чинності рішення Правління Нацбанку України від 15.02.2018 р. № 101-рш, яким схвалено Методику розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR).

З 01.03.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 15.02.2018 р. № 13, якою з метою підтримання банками рівня ліквідності, необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої власною постановою від 28.08.2001 р. № 368.

Зокрема, визначено, що банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відтоку грошових коштів.

Банк здійснює розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), установленої Нацбанком.

З 01.03.2018 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 21.02.2018 р. № 14, якою затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України.

Зазначена Інструкція встановлює основні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій банків із фінансовими інструментами. Банк здійснює бухгалтерський облік операцій із фінансовими інструментами згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами) та внутрішньою методикою, розробленими з урахуванням вимог цієї Інструкції, законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.